Canvi d'idioma
 
 

Quota per jugador: 25 €

Mínim 6 jugadors per equip (Masculí, Femení o mixt)
Places limitades!
 
Tel.: 93 253 21 36
(Merce Tura i Gloria Garcia)
Fax. 93 600 97 71

E-mail: info@fsjd.org
Web: www.fsjd.org

 

1. PRESENTACIÓ DEL LABORATORI

El Laboratori pel Càncer Infantil de la Fundació Sant Joan de Déu és un centre d’investigació i diagnòstic dedicat exclusivament a l’estudi del càncer en nens i joves.

Hi ha molts pocs equips d’investigació que centrin el seu treball en l’estudi del càncer infantil, fet que posa de relleu la gran importància d’aquest centre.

El projecte va néixer l’any 2003 per disposar d’un centre d’investigació de primer nivell que proporcionés el diagnòstic més adequat per a cada tumor.

La combinació dels dos factors permet descobrir nous tractaments i augmentar els índexs de curació de nens i joves amb càncer.

La feina dels investigadors permet aplicar als pacients els protocols que se segueixen en els centres més importants del mon.

En l’actualitat no existeix cap altre laboratori en tot Espanya que abasti totes les tècniques disponibles des d’un punt de vista científic pel diagnòstic i pronòstic dels tumors del desenvolupament.

2. UNA APROXIMACIÓ AL CÀNCER INFANTIL

Cada any es diagnostiquen a Espanya uns 1.100 nous casos de càncer infantil, que té el seu origen en un mal funcionament del mecanisme que regula el desenvolupament d’un òrgan quan s’està formant o creixent. Això el diferencia molt del càncer en adults, que apareix quan l’òrgan ja està totalment format.

Afortunadament, la incidència del càncer infantil és molt inferior a la del d’adults, ja que per cada cas de càncer en nens se’n produeixen uns 100 en adults.

Això també provoca que el càncer infantil sigui el gran oblidat de la investigació i que els estudis científics més rellevants i les ajudes públiques es dirigeixin quasi en exclusiva al d’adults. A més, és especialment preocupant si es té en compte que el càncer infantil té origen, diagnòstic, pronòstic i tractament molt diferents al d’adults. També els índexs de curació son diferents.

En conjunt, actualment hi ha un 80% de probabilitats que un nen superi un càncer, si bé el percentatge pot superar el 90% en certs tipus de tumors o reduir-se en d’altres. En el cas dels nens i joves no es pot prevenir, ja que se’n desconeixen les causes. En la gran majoria dels casos, patir-lo és qüestió de mala sort.

3. RESULTATS OBTINGUTS

En els anys d’existència del laboratori s’han posat a punt diverses tècniques de diagnòstic, que ja es fan servir en els pacients de l’Hospital Sant Joan de Déu i es podrien oferir a d’altres centres si es tingués més personal investigador.

Els avenços en investigació han estat reconeguts per publicacions internacionals especialitzades en càncer infantil i ja s’han posat en pràctica nous tractaments desenvolupats en el centre.

4. FINANÇAMENT I NECESSITATS DE FUTUR

El laboratori es va crear a partir de la beca atorgada per l’American Society of Clinical Oncology a qui avui és l’investigador principal del projecte, i amb finançament aportat pel propi Hospital Sant Joan de Déu.

Actualment, el laboratori es finança gràcies als ajuts púbics i a les donacions privades de particulars i empreses, en una proporció aproximada del 50%.

Aquestes limitacions frenen el desenvolupament dels projectes que s’estan duent a terme, i a la vegada no en permeten la posada en marxa d’altres ja previstos.

En definitiva, frenen el creixement de les expectatives de curació dels nens i joves que pateixen càncer. Per això necessitem la teva ajuda, per seguir investigant i avançant en el coneixement d’aquesta terrible malaltia.

Fundació per la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu

Edifici Docent
Carrer Santa Rosa, 39-57 4ªPlanta
Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)

Tel.: 93 253 21 36 (Merce Tura i Gloria Garcia)
Fax. 93 600 97 71

E-mail: info@fsjd.org
Web: www.fsjd.org

 
 
 
 
A benefici de:

Amb el suport de:

   |      |    
 info@cistellasolidaria.org | 650 757 682 (Ferran)